Oryginalne meble do jadalni lub salonu

Jasny odcień z odwzo­ro­wa­niem słoi wier­nie odda­je natu­ral­ny design skan­dy­naw­skich mebli. Meble Amster­dam inspi­ro­wa­ne są tra­dy­cją skan­dy­naw­ską i holen­der­ską. Pogru­bio­ne boki i uchwy­ty w posta­ci czar­nych gałek, to połą­cze­nie, któ­re nada­je mu siel­ski wygląd i styl. Bez­gło­śne otwie­ra­nie fron­tów zapew­nia­ją solid­ne zawia­sy reno­mo­wa­nej firmy.
Leave a Reply